Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG BẠN BÈ FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng bạn bè vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
*: Nên buff 1000 sau đó chấp nhận lời mời rồi buff tiếp.
*: Ko nên chấp nhận khi đang buff có thể sẽ bị thiếu hoặc ko buff được tiếp.
Kênh 1:

- Tốc độ nhanh nick via + nuôi

Kênh 2:

- Tốc độ nhanh nick via

Kênh 30:

- Nick via 80% còn hoạt động, tốc độ chậm.

Trang chủ: https://tamhoang.net