Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG LIKE FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
*: Ko hỗ trợ hủy đơn đã mua trừ các kênh có ghi chú hỗ trợ hủy.
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
*: Buff cho bài share lại bài viết like sẽ vào bài gốc, kênh 1,2 có thể sẽ lên like vào bài share lại bài viết.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.

Trang chủ: https://tamhoang.net