Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG THEO DÕI FACEBOOK
Đơn Pending sẽ chạy lần lượt ngay sau khi sv hết quá tải.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
- Do facebook fix 1 số kênh tốc độ sẽ chậm hơn tốc độ ghi ở thông tin kênh.
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh 1,2,6,11,80.
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.

Trang chủ: https://tamhoang.net