Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG LƯỢT THEO DÕI INSTAGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: Phải công khai người Follow và không kiểm duyệt Follow.
Kênh 1:

- Sub việt clone nuôi tụt ko đáng kể,bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Nếu tốc độ chậm quá có thể xóa để tăng tốc độ hoặc mua kênh khác.

- Xóa sẽ hoàn xu sau khoảng 30-60p.

Kênh 4: Buff sub instagram tây, BH 30 ngày.
Kênh 5: Buff sub instagram tây.
Kênh 35: Buff sub instagram tây tốc độ nhanh, clone có avt và ko avt tụt rất nhiều.
Kênh 20:

- Buff sub instagram việt tốc độ nhanh tụt ít.

- Kênh 29: giá rẻ tốc độ trung bình KBH.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt sau khi hoàn thành 1-3 ngày trong 25 ngày.

- Sau khi hoàn thành bấm tại menu hành động để xem tiến trình bào hành tự động.

Kênh 5x:

- Theo dõi đa quốc gia, giá rẻ, tụt ít,tốc độ 500-2k sub/ngày.

*: Kênh 1,20 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.

Trang chủ: https://tamhoang.net