Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG TYM VIDEO TIKTOK
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Buff tym video tiktok nick việt tăng tym tiktok.
*: Tốc độ lên chậm,Tụt rất nhiều.
*: Đơn tiktok đã mua ko thể hủy, ko hoàn xu nếu xóa video hoặc lỗi trừ kênh có hỗ trợ.
Kênh 1,2,11,30: buff tym tiktok việt

- Kênh 11: max 5k, Lên chậm , sau khi hoàn thành nếu bị thiếu, tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu hành động trong vòng 80 ngày.

Kênh 31: buff tym đa quốc gia,lên rất chậm
Kênh 40:

tăng tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 1-8k/ngày, có thể vượt số lượng mua.

Kênh 41,42: buff tym tiktok đa quốc gia lên nhanh 5-10k/ngày, chạy sau vài tiếng.
Kênh 50,51: Like tiktok đa quốc gia, tốc độ 300-1k/ngày. lên sau vài phút đôi khi bị delay do quá tải từ 0-72h.
Kênh 58,59: Like hàn quốc. tốc độ 500-2k /ngày.
Kênh 60,61: Like đa quốc gia, giá rẻ, tốc độ ~1k/ngày ko ổn định, max 10k.
Kênh 62: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 10k-10k/ngày,chạy sau 0-60p, max 300k.
Kênh 63,64: Like đa quốc gia, chất lượng cao ổn định, tốc độ 500-5k/ngày, max 30k, BH 30 ngày.
Kênh 65: Tăng tym tiktok sale lên nhanh 3-5k/ngày.
Kênh 66: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 2k-10k/ngày, max 100k.
Kênh 67: Tăng tym tiktok ưu tiên cho 1 số user lên nhanh 4k-20k/ngày, max 50k.
Kênh 70: Like việt giá rẻ trao đổi chéo, lên nhanh tụt ít, nên mua sl nhỏ.
Kênh 80: Like tiktok việt giá rẻ, chất lượng tốt, lên nhanh chạy sau vài phút,nên mua sl nhỏ.
Kênh 9x: Like tiktok giá rẻ, tốc độ 1-10k/ ngày, đang thử nghiệm tốc độ.
*: Tài nguyên tiktok chỉ 15-20k đổ lại ko mua quá sl sẽ thiếu.

Trang chủ: https://tamhoang.net