Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG LƯỢT XEM LIVE TIKTOK
Nhập link live hoặc video bất kỳ.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tài khoản tiktok phải công khai và đang live.
*: Người xem live sẽ tăng sau 5-10 phút.
*: Không mua nhiều lần cho 1 live stream khi đơn trước đó chưa hoàn thành.
*: Sau 10p nếu ko lên hãy chụp lại ảnh toàn màn hình live để được xử lý hoàn xu.

Trang chủ: https://tamhoang.net