Trang chủ: https://tamhoang.net

TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE

ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Đã mua hủy sẽ ko hoàn lại xu nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.
*: Cmt người dùng random ngoại.
Kênh 1: Chạy sau 0-24h, tốc độ: 200-500/ngày.
Kênh 2: Chạy sau 0-48h, tốc độ: 100-300/ngày.
Kênh 60: Chạy sau 0-1h, tốc độ: 3k/ngày.

- Ko đặt nhiều cmt giống nhau, ko dùng dấu chấm (.) hoặc khoảng trống ở cuối câu, không dùng icon.

Trang chủ: https://tamhoang.net